Sosyal Eşitlik ve Mimarlık: Erişilebilir ve Kapsayıcı Tasarım Yaklaşımları

Günümüzde mimarlık, sadece estetik ve fonksiyonel bir yaklaşımı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğu da içermelidir. Sosyal eşitlik, insanların toplumsal statüleri, engel durumları veya diğer farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramadan, toplumun her…

Okumaya devam edinSosyal Eşitlik ve Mimarlık: Erişilebilir ve Kapsayıcı Tasarım Yaklaşımları

Sürdürülebilir Şehirlerin Tasarımı: Karşılaşılan Zorluklar

Kentleşme süreci, dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte ivme kazanmış ve günümüzde çoğu insanın yaşadığı şehirlerin oluşumunda önemli bir etkiye sahip olmuştur. Ancak, hızlı kentleşme beraberinde pek çok zorluğu da getirmektedir.…

Okumaya devam edinSürdürülebilir Şehirlerin Tasarımı: Karşılaşılan Zorluklar